Videoer

Herunder ses eksempler på easyNAV videoer optaget i Dynamics NAV 2017 Cronus demo miljø.

Forudbetaling på salgs- og købsordrer
Eksempel på workflow – godkendelse af udbetalingskladden
Alle easyNAV videoer (listen opdateres løbende).

Kontakt venligst info@easyNAV.dk for yderligere info.

Dynamics NAVTitelVideoen viser:
IndkøbIndkøb og genbestilling i Dynamics NAV 2017
Preview
Opsætning af genbestillingsparametre på varer og genbestilling i indkøbskladden. Forståelse af modtagelsesdato på købsordre og leveringsdato på salgsordre.
IndkøbKøb i Dynamics NAV del 1 købsrekvisition
Preview
Oprettelse og mailfremsendelse af købsrekvision. Omdannelse af købsrevkision til købsordre.
IndkøbKøb i Dynamics NAV del 2 købsordren
Preview
Oprettelse og mailfremsendelse af købsordren. Frigivelse af købsordren.
IndkøbKøb i Dynamics NAV del 3 købskreditnotaen
Preview
Oprettelse og kopiering af linjer til købskreditnota samt bogføring af købskreditnota.
IndkøbKøb i Dynamics NAV del 4 købsfaktura
Preview
Oprettelse og bogføring af købsfaktura.
IndkøbKøb i Dynamics NAV del 5 rammekøbsordre
Preview
Oprettelse af købsordre fra rammekøbsordre samt oprettelse af købsordre, der knyttes til rammekøbsordren.
IndkøbKøb i Dynamics NAV del 6 indkøbsagent og lagermedarbejder
Preview
Købsprocessen, hvor indkøbsagent opretter og frigiver købsordre og lagermedarbejder modtager købsordren hvorefter indkøbsagenten bogfører købsordren.
IndkøbKøb i Dynamics NAV del 7 købsreturvareordre
Preview
Oprettelse og hentning af købsfakturalinjer til købsreturvareordre. Angivelse af returårsagskoder samt frigivelse og bogføring af returvareordren.
IndkøbKøbskladder i Dynamics NAV 2017
Preview
Købskladdens begreber og anvendelse samt eksempel bogføring i købskladden.
LagerLager lokationer og optælling i Dynamics NAV 2017
Preview
Lagerlokationer, lagervarer og lageroptælling samt rapporter, der understøtter lager.
LagerLager og kostprisregulering i Dynamics NAV 2017
Preview
Hvorfor kostprisregulering og opsætninger, der har betydning for kostprisregulering, kostmetode på varer samt rapporter, der understøtter kostpriser.
LagerMontage i Dynamics NAV 2017
Preview
Oprettelse af montagestykliste på varekort. Beregning af kost- og salgspris på styklistevaren. Kobling af salgs- og montageordrer samt anvende montageordre til lagervarer.
LagerVarer, katalogvarer og vareattributter i Dynamics NAV 2017
Preview
Opsætning og anvendelse af varer, katalogvarer og vareattributter.
OpsætningAssisteret opsætning i Dynamics NAV 2017
Preview
Assisteret opsætning, ny mulighed I Dynamics NAV 2017 samt indbyggede konfigurations- og hjælperessourcer.
OpsætningPower BI
Preview
Opsætning og anvendelse af PowerBI på egen desktop eller I skyen, med hent data, lave rapporter, visualiseringer, dashboards og filtrering af data samt muligheder for publishering.
OpsætningRapidStart i Dynamics NAV 2017
Preview
Oprettelse og anvendelse af konfigurationspakker, ud- og indlæsning fra excel, masterskabeloner samt eksempler på datavask.
OpsætningRapport layout i Dynamics NAV 2017
Preview
Valg af rapport layout, ændringer i layout i word samt implementering af ændringer I Dynamics NAV.
ProduktionProduktion - styklister i Dynamics NAV 2017
Preview
Oprettelse og anvendelse af Produktionstyklister, fantomstyklister, ombytning af komponenter, sletning af udgåede komponenter samt rapporter.
ProduktionProduktion avanceret kapacitet i Dynamics NAV 2017
Preview
Arbejdscenter og produktionsressourcer, produktionskalendere og planlagt fravær samt kapacitetskladdens anvendelse.
ProduktionProduktion forecasts i Dynamics NAV 2017
Preview
Oprettelse og anvendelse af produktionsforecasts.
ProduktionProduktion kapacitet og ruter i Dynamics NAV 2017
Preview
Anvendelse af produktionsressourcer, arbejdscentre, kapacitetsenheder, arbejdsskift, produktionskalendere, arbejdscentergrupper, standardoperationer, rutebinding, stop-og spildkoder samt kapacitetsbegrænsede ressourcer.
ProduktionProduktion ordreplanlægning i Dynamics NAV 2017
Preview
Oprettelse af produktionsordre fra salgsordren og ordreplanlægning - fremstil til ordre, muligheder og begrænsninger.
ProduktionProduktion planlægning i Dynamics NAV 2017
Preview
Planlægningskladden - beregn totalplan eller nettoplan, indstillinger og kolonner samt aktionsmeddelelser, der f.eks.understøtter oprettelse af købs- montage-, overførsels- og produktionsordrer.
ProduktionProduktion underleverance i Dynamics NAV 2017
Preview
Opsætning af arbejdscenter som underleverandør og angivelse af eksternt operationstrin samt planlægning af underleverancer.
ProduktionProduktion yderligere emner i Dynamics NAV 2017
Preview
Uddybning af standardoperationer, stop- og spilkoder, ikke-produktiv tid, parallel planlægning, send-ahead antal, samtidig kapacitet og familier.
ProduktionProduktion yderligere planlægning i Dynamics NAV 2017
Preview
Planlægning med varianter, lokationer, rammesalgsordre, produktionsordrer på flere niveauer samt rapporter til planlægning.
ProduktionProduktionsbelastning i Dynamics NAV 2017
Preview
Arbejdscenter operationsliste, arbejdscenter- og produktionsressourcebelastning, kapacitetsbegrænsede ressourcer samt rapporter til arbejdscentre og produktionsressourcer.
ProduktionProduktionsordrer i Dynamics NAV 2017
Preview
Produktionsordrestatus, manuelle produktionsordrer, reservation mellem salgs- og produktionsordre, statistik og omplanlægning af produktionsordrer.
ProduktionProduktionsordrer mat.- tidsforbrug og afgang i Dynamics NAV 2017
Preview
Manuelle og automatisk metoder til forbrugstræk, forbrugskladden, afgangskladden og registrering I produktionskladden.
RessourcerRessourcer i Dynamics NAV 2017
Preview
Opsætning af ressourcer og arbejdstyper. Priser på ressourcer og arbejdstyper samt salgsfakturering af ressourcer.
RessourcerTimesedler til ressourcer i Dynamics NAV 2017
Preview
Opsætning og anvendelse af timesedler, ressourcekapaciteter, godkendelse og bogføring samt arkivering af timesedlerne.
SagerSager i Dynamics NAV 2017 del 1 af 3 Opsætning og sag
Preview
Opsætning og anvendelse af sager samt gennemgang af en sag.
SagerSager i Dynamics NAV 2017 del 2 af 3 Regningssag og fastprissag
Preview
Oprettelse af regnings- og fastprissag, registering af forbrug, budget på sag, registrering af forbrug, fakturering samt kreditering af sagen.
SagerSager i Dynamics NAV 2017 del 3 af 3 VIA og afstemning af sag
Preview
VIA - værdi af igangværende arbejde på sager, VIA cockpit, VIA beregningsmetoder samt rapporter til afstemning.
Salg & marketingCRM kampagner i Dynamics NAV 2017
Preview
Opsætning og anvendelse af kampagner, salgspriser og salgslinjerabatter opsætning på kampagnen, tilknytning af målgrupper samt aktivering af salgskampagnen.
Salg & marketingCRM kontakter i Dynamics NAV 2017
Preview
Opsætning og anvendelse af kontakter, profilspørgeskemaer til fastholdelse af viden om kontakerne, interaktioner til alle typer af kommunikation og opgaver.
Salg & marketingCRM målgrupper i Dynamics NAV 2017
Preview
Opsætning og anvendelse af målgrupper, tilføje kontakter til målgruppe samt begrænse/reducere kontakter i målgruppen. Mulighed for at gemme målgruppe kriterier til genavendelse samt eksempel på udsendelse af mail til målgruppen.
Salg & marketingCRM opsætning i Dynamics NAV 2017
Preview
Opsætning af CRM, forretningsrelationer, interaktionsskabeloner, brancher, salgsprocesser, profilspørgeskemater aktiviteter samt gennemgang af marketingsopsætningen.
Salg & marketingCRM salgsmuligheder i Dynamics NAV 2017
Preview
Opsætning og anvendelse af salgsmuligheder i CRM, salgsprocesser med faser, aktiviteter og opgaver. Processen til opdatering af salgsprocesfaserne og gennemgang af en salgsmulighed.
Salg & marketingDebitorpriser og rabatter i Dynamics NAV
Preview
Opsætning af debitorprisgrupper og vareprisgrupper. Linjerrabatter med minimumsantal, eksempler på salgsordrer med debitorpriser og varerabatter.
Salg & marketingForudbetaling i Dynamics NAV 2017
Preview
Forudbetaling på salgs- og købsordre. Slutfakturering hvor forudbetaling er fratrukket samt hvordan forudbetalingsprocenter opsættes på debitor, kreditor og varer.
Salg & marketingSalg - Nyheder i Dynamics NAV2017
Preview
Nyheder i Dyanmics NAV 2017: Mine notifikationer, oprettelse af varer direkte fra salgs- og købsordrelinjer samt standard antal 1 på varelinjer.
Salg & marketingSalg i Dynamics NAV del 1 salgsordre
Preview
Oprettelse, frigivelse og mailafsendes af salgsordren samt bogføring af salgsordren.
Salg & marketingSalg i Dynamics NAV del 2 ordrebehandler og lagermedarbejder
Preview
Salgsprocessen, hvor ordrebehandler opretter og frigiver salgsordren og lagermedarbejder bogfører leverance på salgsordren hvorefter ordrebehandler bogfører salgsordren.
Salg & marketingSalg i Dynamics NAV del 3 direkte levering og special ordre
Preview
Salgsproces, hvor salgsordren bestilles ved underleverandør samt direkte levering og specialordre.
Salg & marketingSalg i Dynamics NAV del 4 rammesalgsordre
Preview
Oprettelse af salgsordre fra rammesalgsordre samt oprettelse af salgsordre, der knyttes til rammesalgsordren.
Salg & marketingSalg i Dynamics NAV del 5 Salgsreturvareordre
Preview
Oprettelse af salgsreturvareordre med hentning af bogførte salgsfakturalinjer, returårsagskode, ny salgsordre med erstatningsvare samt bogføring af salgsreturvareordren.
Salg & marketingSalg i Dynamics NAV del 6 Salgstilbud
Preview
Oprettelse og mailafsendelse af salgstilbud samt ændring af salgstilbud til salgsfaktura.
Salg & marketingSalg i Dynamics NAV del 7 Salgsfaktura
Preview
Oprettelse og bogføring af salgsfaktura.
Salg & marketingSalg i Dynamics NAV del 8 Salgskreditnota
Preview
Oprettelse og kopiering af linjer til salgskreditnota samt bogføring af salgskreditnota.
Salg & marketingSalgspriskladden i Dynamics NAV
Preview
Anvendelse af salgspriskladden til opdatering af salgspriser.
Salg & marketingSamlefakturering salgsordre i Dynamics NAV
Preview
Massefakturering af salgsordre og salgsfakturaer samt samlefakturering af flere salgsleverancer.
ServiceService opsætning i Dynamics NAV
Preview
Opsætning og anvendelse af service, serviceordre, servicepriser, serviceartikler, servicekontrakter og planlægning af service.
ServiceServicekontrakter i Dynamics NAV
Preview
Anvendelse af servicekontrakter, oprettelse af servicekontrakt, serviceordre til servicekontrakten samt fakturering af serviceabonnement.
ServiceServiceordre og artikler i Dynamics NAV
Preview
Anvendelse af serviceartikler, ad-hoc serviceordrer, udlån, registering af reservedele, timer og gebyrer, fejl- symptom og løsningskoder samt bogføring af serviceordren.
ServiceServiceplanlægning i Dynamics NAV 2017
Preview
Servicezoner, ressourcekvalifikationer, ressourcekapacitet, allokering og reallokering samt rapporter til service.
ServiceServicepriser i Dynamics NAV
Preview
Opsætning og anvendelse af serviceprisreguleringsgrupper og serviceprisgrupper.
ØkonomistyringAnlæg i Dynamics NAV 2017
Preview
Opsætning og oprettelse af anlæg. Anskaffelse, afskrivninger og salg af anlæg, samt reparation og forsikring af anlæg.
ØkonomistyringBankkontoafstemning i Dynamics NAV 2017
Preview
Bankkort, opsætning til bankkontoafstemning, import af bankfil, match af bankkontoposter og bogføring af Bankkontoafstemning
ØkonomistyringBetalingsregistrering i Dynamics NAV
Preview
Opsætning af betalingsregistrering, bogføring af enkelt- og samlebetalinger, hvordan kontantrabat kan håndteres, søgning bilagsnr. Mulighed for udstedelse af rentenota sammen med indbetaling.
ØkonomistyringBetalingsudligning i Dynamics NAV 2017
Preview
Import af elektroniske bankkontoudtog, udligning af betalinger i betalingsudligningskladden samt bogføring med eller uden bankkontoafstemning
ØkonomistyringBogføring med dimensioner i Dynamics NAV
Preview
Dimensioner og dimensionsværdier, hvordan finanskonti opsættes med dimensioner, bogføring med dimensioner og søgning og filtrering i dimensioner.
ØkonomistyringElektroniske betalinger i Dynamics NAV (med AMC)
Preview
Opsætning af bankdatakonvertering til elektroniske betalinger. Opsætning på bank og kreditor, samt dannelse af udbetalingskladde og afsendelse af fil til bank.
ØkonomistyringElektroniske betalinger i Dynamics NAV (uden AMC)
Preview
Opsætning på bank og kreditor, samt dannelse af udbetalingskladde og afsendelse af fil til bank.
ØkonomistyringFIK indbetalinger i Dynamics NAV 2017
Preview
Opsætning af FIK indbetaling, salgsfaktura med FIK, import af FIK kontoudtog og udligning
ØkonomistyringFinansbogføring og tilbageførsel i Dynamics NAV
Preview
Bogføring af finanskladde og tilbageføring af finansjournal samt tilbageføring af enkelt finanspost.
ØkonomistyringFinansbudgetter i Dynamics NAV
Preview
Anvendelse af finansbudgetter, udlæsning og redigering af budgetter i excel. Sammenligning mellem budgetter og realiserede tal samt kopiering af budgetter.
ØkonomistyringForretningsprocesser og workflows i Dynamics NAV
Preview
Opsætning af workflows, kopiering af workflows fra skabeloner og ideer til workflows.
ØkonomistyringGentagelseskladder i Dynamics NAV 2017
Preview
Gentagelseskladdens begreber og anvendelse. Eksempel til fast bogføring vha. gentagelseskladde, hvor beløbet fastholdes og varieres. Eksempel med fordeling før bogføring vha. gentagelseskladde, og eksempel med fordeling efter bogføring vha. gentagelseskladde.
ØkonomistyringKontoskemaer i Dynamics NAV
Preview
Opsætning og anvendelse af kontoskemaer, sammenholde finansbudgetter med realiserede tal, beregninger af KPI og udlæsning til excel.
ØkonomistyringMomsangivelse i Dynamics NAV 2017
Preview
Opsætning og anvendelse af momsangivelser, afregning af moms samt afstemning af momsbogføring.
ØkonomistyringOCR pdf bilag til elektronisk dokument i Dynamics NAV
Preview
Opsætning af OCR til tolkning af pdf-bilag (Readsoft). Oprettelse af indgående dokument fra pdf købsfaktura. Rette OCR tolkning, mappe tekst til konto og oprettelse af købsdokument.
ØkonomistyringOmkostningsregnskab i Dynamics NAV 2017
Preview
Opsætning og anvendelse af omkostningsregnskab. Sammenhæng mellem finans og omkostningsregnskab. Best Practice og rapporter i omkostningsregnskab.
ØkonomistyringPengestrøm i Dynamics NAV 2017
Preview
Opsætning og anvendelse af pengestrøm. Pengestrømskontoplanen og pengestrømsprognosen.
ØkonomistyringRenter og rykkere i Dynamics NAV
Preview
Opsætning og udstedelse af renter og rykkere til debitorer.
ØkonomistyringValuta i Dynamics NAV
Preview
Opsætning og anvendelse af valuta, valutakurser manuelt eller automatisk, kursregulering på debitor- kreditor og bankposteringer samt ekstra regnskabsvaluta.
ØkonomistyringWorkflows 1 godkendelse af ændring kreditmax i Dynamics NAV
Preview
Opsætning og anvendelse af workflow til godkendelse ved ændringer I debitors kreditmax.
ØkonomistyringWorkflows 2 godkendelse af salgsordre i Dynamics NAV
Preview
Opsætning og anvendelse af workflow til godkendelse af salgsordrer.
ØkonomistyringWorkflows 3 godkendelse af ændring af bank på kreditor i Dynamics NAV
Preview
Opsætning og anvendelse af workflow til godkendelse ved ændringer I kreditors bank.
ØkonomistyringWorkflows 4 godkendelse af udbetalingskladder i Dynamics NAV
Preview
Opsætning og anvendelse af workflow til godkendelse af udbetalingskladden.
ØkonomistyringÅrsafslutning i Dynamics NAV
Preview
Lukke - og oprettet nyt regnskabsår, nulstille resultatopgørelsen samt bogføring af årsafslutningsposter i finanskladden.
Videoer i Dynamics NAV 2017