Referencer

NRGi har anvendt easyNAV, i hele forløbet med migrering af økonomisystemer fra AX2009 til Dynamics 365BC i 18 selskaber, som supplement til NRGi´s egne ressourcer og kompetencer.

easyNAV har i særlig grad været med til at sikre ensartede og korrekte opsætninger af finans og bogføringsfunktioner samt opsætning af udvidelser med Continia produkter som Document Capture, Expense Management og Payment Management.

easyNAV har igennem hele forløbet ligeledes bidraget med undervisning af brugerne i de relevante økonomifunktioner.

Vi har oplevet easyNAV, som en meget aktiv og samvittighedsfuld samarbejdspartner der på tværs af alle vore selskaber og funktioner, har ydet en ekstraordinær indsats til alles tilfredshed i hele forløbet.

Michael Warrer. Koncern IT-Chef / CIO

B&J Rocket Rasp anvender easyNAV til opgaver i NAV2016 der vedr. optimering af produktionsprocesser, lagerprocesser og økonomistyring.

Vi er meget tilfredse med samarbejdet og oplever at blive mødt i øjenhøjde, hvor tingene bliver forklaret, så det er til at forstå.

Vi giver gerne vor reference til easyNAV.

Gitte Tejlmand, Regnskabschef.

Siden vi blev opgraderet fra en C5 løsning til Dynamics 365 Business Central i oktober 2019 og har vi anvendt easyNAV til opsætninger og optimeringer i systemet. Vi anvender også Continia’s Document Capture add-on, hvor easyNAV ligeledes har hjulpet os med implementering.

Vi er meget glade for hjælp, når vi har brug for det, der er korte svar tider. Opgaverne bliver løst til vor fulde tilfredshed.

Dorte Jørgensen, Regnskabs- og administrationschef.

 

PanzerGlass anvender easyNAV til opgaver i NAV2016 herunder optimering af økonomiprocesser, Lessor Payroll samt Continia Document Capture. Ad-hoc support på små og store udfordringer i NAV.

Vi oplever samarbejdet som konstruktivt og easyNAVs forretningsforståelse som rigtig god.
Responstiden er hurtig og kvaliteten af rådgivning er rigtig god.

Keld Basse, CFO Panzerglass

Privathospitalet Mølholm har anvendt easyNAV til opgaver i NAV2017 herunder analyse af forretningsprocesser i økonomi, Lessor Payroll samt implementering af Continia Document Capture. Ad-hoc support på små og store udfordringer i NAV.

Vi er meget tilfredse med samarbejdet og oplever, at easyNAV har en stor forretningsforståelse og en god ”føling” med vores økonomiafdeling. Aftalerne bliver holdt og der bliver løbende forventningsafstemt. Jeg håber, at samarbejdet varer ved i mange år.

Jesper Bøje, Adm. Direktør Privathospitalet Mølholm

RAINS ApS:
Til omlægning af hele bogholderiets arbejdsgange fra de traditionelle manuelle bogførings og afstemnings rutiner, valgte Rains at gå med easyNAV som vores samarbejdspartner.

I et hug valgte vi at implementere og opsætte Continias moduler indenfor Expense Management, Payment Management, Document Capture, Web Approval Portal og Statement management.

Dette er selvsagt en stor omgang for et helt bogholderi, der dengang blev varetaget af en person. Men med easyNAV’s professionelle og kompetente support, kom vi meget hurtigt i mål med opgaven.

Nøglen til dette er udelukkende easyNAV’s grundighed, forståelse af forretningen og overholdelse af deadlines. Samt den allervigtigste kompetence som easyNAV besidder for en bogholder er, at der er baggrundsviden indenfor økonomi og regnskab.

Karina Bang, Regnskabs specialist

BP Electric A/S har brugt easyNAV til gennemgang af forretningsprocesser, analyseopgaver og support opgaver i NAV.

Vi oplever samarbejdet som professionelt og kompetent og easyNAVs forretningsforståelse som god, med stor forståelse for vores behov i dagligdagen.
Responstiden er fin og lever op til vores forventninger, ved akutte behov har vi fået hjælp via fjernsupport. Kvaliteten af rådgivning er meget tilfredsstillende.

Jan Baand, Direktør BP Electric

easyNAV er en meget professionel og grundig samarbejdspartner med fokus på brugerorienterede løsninger. Jeg har haft god sparring og høj kvalitet i løsningen af opgaver i NAV og Lessor Payroll.

Personlig og kompetent support og meget konstruktiv inspiration til brug af nye moduler og procedurer. En hurtig respons på henvendelser gør samarbejdet smidigt og resultatorienteret.

Gitte Jakobsen, erfaren løn- og regnskabsmedarbejder

ERPgruppen og ERPsupporten har gennem længere tid haft et succesfuldt samarbejde med easyNAV.

easyNAV har hjulpet kunderne bredt, med blandt andet Lessor Payroll, Document Capture, kursusafholdelse I NAV og ikke mindst NAV relaterede opgaver. Vores kunder er yderst tilfredse med den kvalitet og service som easyNAV ligger for dagen og vi oplever easyNAV som en kompetent sparringspartner for vores kunder, hvorfor vi varmt kan anbefale easyNAV som samarbejdspartner.

Mads Westen, Direktør ERPgruppen