Dynamics NAV 2017

Dynamics NAV 2017

Nedenfor angivet mere funktionalitet beskrivelse af Dynamics NAV 2017.

Vi sparrer naturligvis gerne med dig, såfremt du har brug for yderligere informationer. Kontakt os venligst ved udfyldelse af vor kontaktformular her.

easyNAV videoer se her.

Økonomistyring

Økonomistyring anvendes til styring af dit bogholderi: finans, debitor, kreditor, likviditet, omkostninger og anlæg:

Finans:
 • Kontoplan, hvor du kan se dine konti og finansposteringer i finanskladder
 • Budgetter, hvor du kan lave forskellige budgetter til opfølgning sammen med realiserede tal
 • Kontoskemaer, hvor du f.eks. kan lave opfølgning på dimensionskoder og nøgletal
 • Årsafslutning, hvor du opretter/afslutter regnskabsår og nulstiller resultatopgørelsen
 • Dimensioner, f.eks. afdeling, projekt, region
 • Momsafstemning og angivelse
 • Valuta og kurser, hvor du vælger hvornår der kursreguleres
 • Bogføringsopsætning, der bl.a. styrer hvordan dit køb, salg og lager posteres i kontoplanen
Debitor:
 • Kunder, hvor du angiver stamdata som f.eks. navn, adresse, betalings- og leveringsbetingelser
 • Indbetalingstyring, f.eks. import af bankkontoudtog til udligning af debitorposter
 • Rente- og rykkerbetingelser
 • Afstemning af debitor mod finans
Kreditor:
 • Leverandører, hvor du angiver stamdata som f.eks. navn, adresse, betalings- og leveringsbetingelser
 • Indkøbskladder
 • Udbetalingstyring, f.eks. eksport af udbetalingsfil til bank
 • Afstemning af kreditor mod Finans

Se preview af easyNAV videoer vedr. indkøb her: Playliste Indkøb og køb

Likviditetstyring:
 • Bankkort i valuta med mulighed for bankafstemning
 • Cashflow management med forecast om cashbehov
Omkostningstyring:
 • Mulighed for styring af kost- og profitcentrer – udbygning af dimensionsanalyse og kontoskemaer
 • Opsætning af stamdata: kost-typer/centre/objekter/allokeringer
 • Omkostningsregnskab: omkostninger fra finans + interne gebyrer + allokeringer (oprettet direkte i omkostningsregnskabet)
Anlæg:
 • Oprettelse af Anlæg, med arter, grupper og lokationer
 • Afskrivninger med mulighed for flere afskrivningsprofiler
 • Salg af anlæg
 • Hoved- og underanlæg kombinationer
 • Reparation og vedligehold, omkostninger, der ikke forøger værdien af anlæg
 • Forsikring, forsikringskort (policer) der viser stamdata som type, præmie og dækning.
 • Rapporter bl.a. til bogført værdi på anlæg

Rapportering

 • Udover rapportering inden for hvert modul findes også integration til Power BI og Jetreports

Salg og marketing CRM

Salg og marketing CRM anvendes til styring af aktiviteter i forhold til dine kunder og kundeemner:

 • Kunder, hvor du angiver stamdata som f.eks. navn, adresse, betalings- og leveringsbetingelser
 • Tilbud, salgssordrer, salgsordrer med tilhørende købsordrer, rammeordrer og returordre, salgsfaktura og – kreditnota
 • Kontakter, hvor du fastholder stamdata på kundeemner
 • Salgskampagner og målgruppestyring med integration til mailafsendelse og opfølgning
 • Varer og salgspriser – styring mulig pr. kunde/kundegrupper
 • Skabeloner til oprettelse af kunder og kontakter

Se preview af easyNAV videoer vedr. salg her: Playliste Salg

Indkøb og lager

Indkøb og lager anvendes til styring af aktiviteter i forhold til dine leverandører og dit lager og indkøb:

 • Leverandører, hvor du angiver stamdata som f.eks. navn, adresse, betalings- og leveringsbetingelser
 • Rekvisition, købsordrer, købsordrer med tilhørende salgsordrer, rammeordrer og returordre, købsfaktura og -kreditnota
 • Kontakter, hvor du fastholder stamdata på leverandøremner
 • Varer og købspriser – styring mulig pr. leverandør/leverandørgruppe
 • Varekort med stamdata og konfigurerbare attributter
 • Skabeloner til oprettelse af varer og leverandører
 • Lokationsstyring
 • Varesporing, styklister og montageordrer
 • Indkøb og behovsberegninger

Se preview af easyNAV videoer vedr. indkøb her: Playliste Indkøb og køb

Sags- og projektledelse

Sagsmodulet anvendes til styring af f.eks. byggesager, entrepriser, projekter og/eller interne sager, som f.eks. implementering af ERP.

 • Oprettelse af sager vha. wizard med kopiering fra skabelonsager. Angivelse af sagstype og sagsopgaver, ekstraarbejde og varighed
 • Budget og tilbud på sagen, prisstyring og omkostningstillæg, registrering af forbrug til sagen, fakturering af sagen
 • Allokering og planlægning af ressourcer til sagen
 • Beregning og bogføring af VIA (værdi af igangværende arbejde) med afstemning til finans
 • Statusstyring på sagen og afslutning af sagen
 • Økonomi og efterkalkulation på sagen

Se preview af easyNAV videoer vedr. sager her: Playliste Sager, Ressourcer og Service

Ressourcer

Ressourcer anvendes til styring af medarbejdere overtil f.eks. sager, salgsordrer, montageordrer og serviceordrer

 • Ressourcer og arbejdstyper og kost- og salgspriser
 • Allokering og planlægning af ressourcer til sager, salgsordrer, montageordrer og serviceordrer
 • Timesedler til registrering af arbejdstimer og fravær med tilhørende godkendelsesfunktion
 • Registrering af ressourceforbrug og rapportering til løngrundlag

Se preview af easyNAV videoer vedr. ressourcer her: Playliste Sager, Ressourcer og Service

Produktionsstyring

Produktionsmodulet anvendes til styring af produktion af varer:

 • Produktionsordrer bruges til at styre omdannelsen af købt materiale til færdigproducerede varer.
 • I styringen indgår bl.a. produktionsstyklister (komponenter), kapaciteter (arbejdscentre og produktionsressourcer), ruter (rækkefølge af produktionsoperationer) og statusser for produktionsordrer.
 • Der er mulighed for angivelse og sporing af produktiv og ikke-produktiv operationstid og afvigelser. Angivelse af rutebindingskoder, der sikrer JIT (just in time) produktion. Sporing og evt. udskiftning af komponenter i produktionsstyklisterne.
 • Produktionsplanlægning, metoder til registrering af  tid og materialeforbrug og funktioner til lagerstyring (afgang til lager). Der er mulighed for produktionsforecasts (“produktionsbudget”) indgår i planlægning.

Se preview af easyNAV videoer vedr. produktion her: Playliste Produktion

Service

Service modulet anvendes til styring af serviceaftaler indgået med kunder. Modulet indeholder disse elementer:

 • Servicekontrakter, der indeholder information om SLA indgået med kunden, serviceperioder, faktureringsintervaller, indeksering mm.
 • Serviceordrer, der anvendes til f.eks. reparation og vedligehold af serviceartikler eller tilsyn til installerede anlæg hos kunden.
 • Serviceartikler, der indeholder f.eks. styklistekomponenter, serienr. garantiperioder
 • Servicepriser, kunderpriser, min., max. eller faste priser
 • Serviceplanlægning med ressourcer, under hensyntagen til ressourcekompetencer og aftalte serviceperioder

Se preview af easyNAV videoer vedr. service her: Playliste Sager, Ressourcer og Service

Tillægsmoduler til Dynamics NAV

Der er udviklet tillægsmoduler/addons til Dynamics NAV. Eksempelvis kan disse addons nævnes: Til automatisering af bankprocesser Payment Management og leverandørfaktura indscanning Document Capture mfl. af Continia Software . Til Løn og HR af Lessor A/S