Dynamics NAV 2017

Her beskriver vi funktionaliteterne i Dynamics NAV 2017.

Vi sparrer naturligvis gerne med dig, såfremt du har brug for yderligere informationer. Benyt vores kontaktformular her, eller skriv direkte på info@easynav.dk og vi kontakter dig snarest.

Se også easyNAVs Dynamics NAV 2017 videoer her.

Økonomistyring anvendes til styring af dit bogholderi: finans, debitor, kreditor, likviditet, omkostninger og anlæg:

Finans:
 • Kontoplan, hvor du kan se dine konti og finansposteringer i finanskladder
 • Budgetter, hvor du kan lave forskellige budgetter til opfølgning sammen med realiserede tal
 • Kontoskemaer, hvor du f.eks. kan lave opfølgning på dimensionskoder og nøgletal
 • Årsafslutning, hvor du opretter/afslutter regnskabsår og nulstiller resultatopgørelsen
 • Dimensioner, f.eks. afdeling, projekt, region
 • Momsafstemning og angivelse
 • Valuta og kurser, hvor du vælger hvornår der kursreguleres
 • Bogføringsopsætning, der bl.a. styrer hvordan dit køb, salg og lager posteres i kontoplanen
Debitor:
 • Kunder, hvor du angiver stamdata som f.eks. navn, adresse, betalings- og leveringsbetingelser
 • Indbetalingstyring, f.eks. import af bankkontoudtog til udligning af debitorposter
 • Rente- og rykkerbetingelser
 • Afstemning af debitor mod finans
Kreditor:
 • Leverandører, hvor du angiver stamdata som f.eks. navn, adresse, betalings- og leveringsbetingelser
 • Indkøbskladder
 • Udbetalingstyring, f.eks. eksport af udbetalingsfil til bank
 • Afstemning af kreditor mod Finans

Se preview af easyNAV videoer vedr. indkøb her: Playliste Indkøb og køb

Likviditetstyring:
 • Bankkort i valuta med mulighed for bankafstemning
 • Cashflow management med forecast om cashbehov
Omkostningstyring:
 • Mulighed for styring af kost- og profitcentrer – udbygning af dimensionsanalyse og kontoskemaer
 • Opsætning af stamdata: kost-typer/centre/objekter/allokeringer
 • Omkostningsregnskab: omkostninger fra finans + interne gebyrer + allokeringer (oprettet direkte i omkostningsregnskabet)
Anlæg:
 • Oprettelse af Anlæg, med arter, grupper og lokationer
 • Afskrivninger med mulighed for flere afskrivningsprofiler
 • Salg af anlæg
 • Hoved- og underanlæg kombinationer
 • Reparation og vedligehold, omkostninger, der ikke forøger værdien af anlæg
 • Forsikring, forsikringskort (policer) der viser stamdata som type, præmie og dækning.
 • Rapporter bl.a. til bogført værdi på anlæg
Rapportering:
 • Udover rapportering inden for hvert modul findes også integration til Power BI og Jetreports

Salg og marketing CRM anvendes til styring af aktiviteter i forhold til dine kunder og kundeemner:

 • Kunder, hvor du angiver stamdata som f.eks. navn, adresse, betalings- og leveringsbetingelser
 • Tilbud, salgssordrer, salgsordrer med tilhørende købsordrer, rammeordrer og returordre, salgsfaktura og – kreditnota
 • Kontakter, hvor du fastholder stamdata på kundeemner
 • Salgskampagner og målgruppestyring med integration til mailafsendelse og opfølgning
 • Varer og salgspriser – styring mulig pr. kunde/kundegrupper
 • Skabeloner til oprettelse af kunder og kontakter

Se preview af easyNAV videoer vedr. salg her.

Indkøb og lager anvendes til styring af aktiviteter i forhold til dine leverandører og dit lager og indkøb:

 • Leverandører, hvor du angiver stamdata som f.eks. navn, adresse, betalings- og leveringsbetingelser
 • Rekvisition, købsordrer, købsordrer med tilhørende salgsordrer, rammeordrer og returordre, købsfaktura og -kreditnota
 • Kontakter, hvor du fastholder stamdata på leverandøremner
 • Varer og købspriser – styring mulig pr. leverandør/leverandørgruppe
 • Varekort med stamdata og konfigurerbare attributter
 • Skabeloner til oprettelse af varer og leverandører
 • Lokationsstyring
 • Varesporing, styklister og montageordrer
 • Indkøb og behovsberegninger

Se preview af easyNAV videoer vedr. indkøb her.

Sagsmodulet anvendes til styring af f.eks. byggesager, entrepriser, projekter og/eller interne sager, som f.eks. implementering af ERP.

 • Oprettelse af sager vha. wizard med kopiering fra skabelonsager. Angivelse af sagstype og sagsopgaver, ekstraarbejde og varighed
 • Budget og tilbud på sagen, prisstyring og omkostningstillæg, registrering af forbrug til sagen, fakturering af sagen
 • Allokering og planlægning af ressourcer til sagen
 • Beregning og bogføring af VIA (værdi af igangværende arbejde) med afstemning til finans
 • Statusstyring på sagen og afslutning af sagen
 • Økonomi og efterkalkulation på sagen

Se preview af easyNAV videoer vedr. sager her.

Ressourcer anvendes til styring af medarbejdere overtil f.eks. sager, salgsordrer, montageordrer og serviceordrer

 • Ressourcer og arbejdstyper og kost- og salgspriser
 • Allokering og planlægning af ressourcer til sager, salgsordrer, montageordrer og serviceordrer
 • Timesedler til registrering af arbejdstimer og fravær med tilhørende godkendelsesfunktion
 • Registrering af ressourceforbrug og rapportering til løngrundlag

Se preview af easyNAV videoer vedr. ressourcer her.

Produktionsmodulet anvendes til styring af produktion af varer:

 • Produktionsordrer bruges til at styre omdannelsen af købt materiale til færdigproducerede varer.
 • I styringen indgår bl.a. produktionsstyklister (komponenter), kapaciteter (arbejdscentre og produktionsressourcer), ruter (rækkefølge af produktionsoperationer) og statusser for produktionsordrer.
 • Der er mulighed for angivelse og sporing af produktiv og ikke-produktiv operationstid og afvigelser. Angivelse af rutebindingskoder, der sikrer JIT (just in time) produktion. Sporing og evt. udskiftning af komponenter i produktionsstyklisterne.
 • Produktionsplanlægning, metoder til registrering af  tid og materialeforbrug og funktioner til lagerstyring (afgang til lager). Der er mulighed for produktionsforecasts (“produktionsbudget”) indgår i planlægning.

Se preview af easyNAV videoer vedr. produktion her.

Service modulet anvendes til styring af serviceaftaler indgået med kunder. Modulet indeholder disse elementer:

 • Servicekontrakter, der indeholder information om SLA indgået med kunden, serviceperioder, faktureringsintervaller, indeksering mm.
 • Serviceordrer, der anvendes til f.eks. reparation og vedligehold af serviceartikler eller tilsyn til installerede anlæg hos kunden.
 • Serviceartikler, der indeholder f.eks. styklistekomponenter, serienr. garantiperioder
 • Servicepriser, kunderpriser, min., max. eller faste priser
 • Serviceplanlægning med ressourcer, under hensyntagen til ressourcekompetencer og aftalte serviceperioder

Se preview af easyNAV videoer vedr. service her.

Der er udviklet tillægsmoduler/addons til Dynamics NAV. Eksempelvis kan disse addons nævnes: Til automatisering af bankprocesser Payment Management og leverandørfaktura indscanning Document Capture mfl. af Continia Software . Til Løn og HR af Lessor A/S