Videoer i Dynamics NAV

Herunder ses eksempler på easyNAVs Dynamics NAV 2017 videoer.

Forudbetaling i NAV 2017
Eksempel på workflow – godkendelse af udbetalingskladden
Se preview på alle easyNAV videoer på vores Youtube kanal. Kontakt venligst info@easyNAV.dk for yderligere info.
Alle easyNAV videoer (listen opdateres løbende).
Dynamics NAVTitelVideoen viser:Preview link:
IndkøbIndkøb og genbestilling i Dynamics NAV 2017Opsætning af genbestillingsparametre på varer og genbestilling i indkøbskladden. Forståelse af modtagelsesdato på købsordre og leveringsdato på salgsordre.https://youtu.be/wcW2J5JhTVQ
IndkøbKøb i Dynamics NAV del 1 købsrekvisitionOprettelse og mailfremsendelse af købsrekvision. Omdannelse af købsrevkision til købsordre.https://youtu.be/yogNWdOzWQw
IndkøbKøb i Dynamics NAV del 2 købsordrenOprettelse og mailfremsendelse af købsordren. Frigivelse af købsordren.https://youtu.be/yogNWdOzWQw
IndkøbKøb i Dynamics NAV del 3 købskreditnotaenOprettelse og kopiering af linjer til købskreditnota samt bogføring af købskreditnota.https://youtu.be/yogNWdOzWQw
IndkøbKøb i Dynamics NAV del 4 købsfakturaOprettelse og bogføring af købsfaktura.https://youtu.be/yogNWdOzWQw
IndkøbKøb i Dynamics NAV del 5 rammekøbsordreOprettelse af købsordre fra rammekøbsordre samt oprettelse af købsordre, der knyttes til rammekøbsordren.https://youtu.be/CQSiCcE4fLI
IndkøbKøb i Dynamics NAV del 6 indkøbsagent og lagermedarbejderKøbsprocessen, hvor indkøbsagent opretter og frigiver købsordre og lagermedarbejder modtager købsordren hvorefter indkøbsagenten bogfører købsordren.https://youtu.be/CQSiCcE4fLI
IndkøbKøb i Dynamics NAV del 7 købsreturvareordreOprettelse og hentning af købsfakturalinjer til købsreturvareordre. Angivelse af fraværsårsagskoder samt frigivelse og bogføring af returvareordren.https://youtu.be/CQSiCcE4fLI
IndkøbKøbskladder i Dynamics NAV 2017Købskladdens begreber og anvendelse samt eksempel bogføring i købskladden.https://youtu.be/wcW2J5JhTVQ
LagerLager lokationer og optælling i Dynamics NAV 2017Lagerlokationer, lagervarer og lageroptælling samt rapporter, der understøtter lager.https://youtu.be/SQHNTYkbdrw
LagerLager og kostprisregulering i Dynamics NAV 2017Hvorfor kostprisregulering og opsætninger, der har betydning for kostprisregulering, kostmetode på varer samt rapporter, der understøtter kostpriser.https://youtu.be/NBCjQ_I6qmg
LagerMontage i Dynamics NAV 2017Oprettelse af montagestykliste på varekort. Beregning af kost- og salgspris på styklistevaren. Kobling af salgs- og montageordrer samt anvende montageordre til lagervarer.https://youtu.be/9rQyuAqw24Y
LagerVarer, katalogvarer og vareattributter i Dynamics NAV 2017Opsætning og anvendelse af varer, katalogvarer og vareattributter.https://youtu.be/R7m8mR-RLhA
OpsætningAssisteret opsætning i Dynamics NAV 2017Assisteret opsætning, ny mulighed I Dynamics NAV 2017 samt indbyggede konfigurations- og hjælperessourcer.https://youtu.be/-T57KtFvbNg
OpsætningPower BIOpsætning og anvendelse af PowerBI på egen desktop eller I skyen, med hent data, lave rapporter, visualiseringer, dashboards og filtrering af data samt muligheder for publishering.https://youtu.be/SBF5R8G3yWY
OpsætningRapidStart i Dynamics NAV 2017Oprettelse og anvendelse af konfigurationspakker, ud- og indlæsning fra excel, masterskabeloner samt eksempler på datavask.https://youtu.be/ARYh4M6P-gg
OpsætningRapport layout i Dynamics NAV 2017Valg af rapport layout, ændringer i layout i word samt implementering af ændringer I Dynamics NAV.https://youtu.be/9HxHjP9i39U
ProduktionProduktion – styklister i Dynamics NAV 2017Oprettelse og anvendelse af Produktionsstyklister, fantomstyklister, ombytning af komponenter, sletning af udgåede komponenter samt rapporter.https://youtu.be/Qj5KoauFZsE
ProduktionProduktion avanceret kapacitet i Dynamics NAV 2017Arbejdscenter og produktionsressourcer, produktionskalendere og planlagt fravær samt kapacitetskladdens anvendelse.https://youtu.be/Qj5KoauFZsE
ProduktionProduktion forecasts i Dynamics NAV 2017Oprettelse og anvendelse af produktionsforecasts.https://youtu.be/O_y0oVzuWLE
ProduktionProduktion kapacitet og ruter i Dynamics NAV 2017Anvendelse af produktionsressourcer, arbejdscentre, kapacitetsenheder, arbejdsskift, produktionskalendere, arbejdscentergrupper, standardoperationer, rutebinding, stop-og spildkoder samt kapacitetsbegrænsede ressourcer.https://youtu.be/Qj5KoauFZsE
ProduktionProduktion ordreplanlægning i Dynamics NAV 2017Oprettelse af produktionsordre fra salgsordren og ordreplanlægning – fremstil til ordre, muligheder og begrænsninger.https://youtu.be/QDTobUnP80A
ProduktionProduktion planlægning i Dynamics NAV 2017Planlægningskladden – beregn totalplan eller nettoplan, indstillinger og kolonner samt aktionsmeddelelser, der f.eks. understøtter oprettelse af købs- montage-, overførsels- og produktionsordrer.https://youtu.be/O_y0oVzuWLE
ProduktionProduktion underleverance i Dynamics NAV 2017Opsætning af arbejdscenter som underleverandør og angivelse af eksternt operationstrin samt planlægning af underleverancer.https://youtu.be/Qj5KoauFZsE
ProduktionProduktion yderligere emner i Dynamics NAV 2017Uddybning af standardoperationer, stop- og spilkoder, ikke-produktiv tid, parallel planlægning, send-ahead antal, samtidig kapacitet og familier.https://youtu.be/KK_pYifiTT8
ProduktionProduktion yderligere planlægning i Dynamics NAV 2017Planlægning med varianter, lokationer, rammesalgsordre, produktionsordrer på flere niveauer samt rapporter til planlægning.https://youtu.be/KK_pYifiTT8
ProduktionProduktionsbelastning i Dynamics NAV 2017Arbejdscenter operationsliste, arbejdscenter- og produktionsressourcebelastning, kapacitetsbegrænsede ressourcer samt rapporter til arbejdscentre og produktionsressourcer.https://youtu.be/O_y0oVzuWLE
ProduktionProduktionsordrer i Dynamics NAV 2017Produktionsordrestatus, manuelle produktionsordrer, reservation mellem salgs- og produktionsordre, statistik og omplanlægning af produktionsordrer.https://youtu.be/QDTobUnP80A
ProduktionProduktionsordrer mat.- tidsforbrug og afgang i Dynamics NAV 2017Manuelle og automatiske metoder til forbrugstræk, forbrugskladden, afgangskladden og registrering I produktionskladden.https://youtu.be/QDTobUnP80A
RessourcerRessourcer i Dynamics NAV 2017Opsætning af ressourcer og arbejdstyper. Priser på ressourcer og arbejdstyper samt salgsfakturering af ressourcer.https://youtu.be/aHK4yFnrubA
RessourcerTimesedler til ressourcer i Dynamics NAV 2017Opsætning og anvendelse af timesedler, ressourcekapaciteter, godkendelse og bogføring samt arkivering af timesedlerne.https://youtu.be/aHK4yFnrubA
SagerSager i Dynamics NAV 2017 del 1 af 3 Opsætning og sagOpsætning og anvendelse af sager samt gennemgang af en sag.https://youtu.be/RM1H7MAj-uU
SagerSager i Dynamics NAV 2017 del 2 af 3 Regningssag og fastprissagOprettelse af regnings- og fastprissag, registrering af forbrug, budget på sag, registrering af forbrug, fakturering samt kreditering af sagen.https://youtu.be/RM1H7MAj-uU
SagerSager i Dynamics NAV 2017 del 3 af 3 VIA og afstemning af sagVIA – værdi af igangværende arbejde på sager, VIA cockpit, VIA beregningsmetoder samt rapporter til afstemning.https://youtu.be/RM1H7MAj-uU
Salg & marketingCRM kampagner i Dynamics NAV 2017Opsætning og anvendelse af kampagner, salgspriser og salgslinjerabatter opsætning på kampagnen, tilknytning af målgrupper samt aktivering af salgskampagnen.https://youtu.be/12jci6eEHl4
Salg & marketingCRM kontakter i Dynamics NAV 2017Opsætning og anvendelse af kontakter, profilspørgeskemaer til fastholdelse af viden om kontakterne, interaktioner til alle typer af kommunikation og opgaver.https://youtu.be/12jci6eEHl4
Salg & marketingCRM målgrupper i Dynamics NAV 2017Opsætning og anvendelse af målgrupper, tilføje kontakter til målgruppe samt begrænse/reducere kontakter i målgruppen. Mulighed for at gemme målgruppe kriterier til genanvendelse samt eksempel på udsendelse af mail til målgruppen.https://youtu.be/12jci6eEHl4
Salg & marketingCRM opsætning i Dynamics NAV 2017Opsætning af CRM, forretningsrelationer, interaktionsskabeloner, brancher, salgsprocesser, profilspørgeskemaer aktiviteter samt gennemgang af marketingsopsætningen.https://youtu.be/12jci6eEHl4
Salg & marketingCRM salgsmuligheder i Dynamics NAV 2017Opsætning og anvendelse af salgsmuligheder i CRM, salgsprocesser med faser, aktiviteter og opgaver. Processen til opdatering af salgsprocesfaserne og gennemgang af en salgsmulighed.https://youtu.be/12jci6eEHl4
Salg & marketingDebitorpriser og rabatter i Dynamics NAVOpsætning af debitorprisgrupper og vareprisgrupper. Linjerabatter med minimumsantal, eksempler på salgsordrer med debitorpriser og varerabatter.https://youtu.be/wUyDtLupuG4
Salg & marketingForudbetaling i Dynamics NAV 2017Forudbetaling på salgs- og købsordre. Slutfakturering hvor forudbetaling er fratrukket samt hvordan forudbetalingsprocenter opsættes på debitor, kreditor og varer.https://youtu.be/wUyDtLupuG4
Salg & marketingSalg – Nyheder i Dynamics NAV2017Nyheder i Dynamics NAV 2017: Mine notifikationer, oprettelse af varer direkte fra salgs- og købsordrelinjer samt standard antal 1 på varelinjer.https://youtu.be/wO3xzslnQXA
Salg & marketingSalg i Dynamics NAV del 1 salgsordreOprettelse, frigivelse og mailafsendes af salgsordren samt bogføring af salgsordren.https://youtu.be/4N_DRdifUoA
Salg & marketingSalg i Dynamics NAV del 2 ordrebehandler og lagermedarbejderSalgsprocessen, hvor ordrebehandler opretter og frigiver salgsordren og lagermedarbejder bogfører leverance på salgsordren hvorefter ordrebehandler bogfører salgsordren.https://youtu.be/4N_DRdifUoA
Salg & marketingSalg i Dynamics NAV del 3 direkte levering og special ordreSalgsproces, hvor salgsordren bestilles ved underleverandør samt direkte levering og specialordre.https://youtu.be/4N_DRdifUoA
Salg & marketingSalg i Dynamics NAV del 4 rammesalgsordreOprettelse af salgsordre fra rammesalgsordre samt oprettelse af salgsordre, der knyttes til rammesalgsordren.https://youtu.be/4N_DRdifUoA
Salg & marketingSalg i Dynamics NAV del 5 SalgsreturvareordreOprettelse af salgsreturvareordre med hentning af bogførte salgsfakturalinjer, returårsagskode, ny salgsordre med erstatningsvare samt bogføring af salgsreturvareordren.https://youtu.be/fAWnu0J_ASc
Salg & marketingSalg i Dynamics NAV del 6 SalgstilbudOprettelse og mailafsendelse af salgstilbud samt ændring af salgstilbud til salgsfaktura.https://youtu.be/fAWnu0J_ASc
Salg & marketingSalg i Dynamics NAV del 7 SalgsfakturaOprettelse og bogføring af salgsfaktura.https://youtu.be/fAWnu0J_ASc
Salg & marketingSalg i Dynamics NAV del 8 SalgskreditnotaOprettelse og kopiering af linjer til salgskreditnota samt bogføring af salgskreditnota.https://youtu.be/fAWnu0J_ASc
Salg & marketingSalgspriskladden i Dynamics NAVAnvendelse af salgspriskladden til opdatering af salgspriser.https://youtu.be/wUyDtLupuG4
Salg & marketingSamlefakturering salgsordre i Dynamics NAVMassefakturering af salgsordre og salgsfakturaer samt samlefakturering af flere salgsleverancer.https://youtu.be/wUyDtLupuG4
ServiceService opsætning i Dynamics NAV Opsætning og anvendelse af service, serviceordre, servicepriser, serviceartikler, servicekontrakter og planlægning af service.https://youtu.be/03QTJ60GKMI
ServiceServicekontrakter i Dynamics NAVAnvendelse af servicekontrakter, oprettelse af servicekontrakt, serviceordre til servicekontrakten samt fakturering af serviceabonnement.https://youtu.be/03QTJ60GKMI
ServiceServiceordre og artikler i Dynamics NAVAnvendelse af serviceartikler, ad-hoc serviceordrer, udlån, registrering af reservedele, timer og gebyrer, fejl- symptom og løsningskoder samt bogføring af serviceordren.https://youtu.be/03QTJ60GKMI
ServiceServiceplanlægning i Dynamics NAV 2017Servicezoner, ressourcekvalifikationer, ressourcekapacitet, allokering og re-allokering samt rapporter til service.https://youtu.be/03QTJ60GKMI
ServiceServicepriser i Dynamics NAVOpsætning og anvendelse af serviceprisreguleringsgrupper og serviceprisgrupper.https://youtu.be/03QTJ60GKMI
ØkonomistyringAnlæg i Dynamics NAV 2017Opsætning og oprettelse af anlæg. Anskaffelse, afskrivninger og salg af anlæg, samt reparation og forsikring af anlæg.https://youtu.be/ilJI_glMxKk
ØkonomistyringBankkontoafstemning i Dynamics NAV 2017Bankkort, opsætning til bankkontoafstemning, import af bankfil, match af bankkontoposter og bogføring af Bankkontoafstemninghttps://youtu.be/l-QnwwArEk0
ØkonomistyringBetalingsregistrering i Dynamics NAVOpsætning af betalingsregistrering, bogføring af enkelt- og samlebetalinger, hvordan kontantrabat kan håndteres, søgning bilagsnr. Mulighed for udstedelse af rentenota sammen med indbetaling.https://youtu.be/qfJX8-R5q54
ØkonomistyringBetalingsudligning i Dynamics NAV 2017Import af elektroniske bankkontoudtog, udligning af betalinger i betalingsudligningskladden samt bogføring med eller uden bankkontoafstemninghttps://youtu.be/FauiIxs8Zfg
ØkonomistyringBogføring med dimensioner i Dynamics NAVDimensioner og dimensionsværdier, hvordan finanskonti opsættes med dimensioner, bogføring med dimensioner og søgning og filtrering i dimensioner.https://youtu.be/_TaCIH-_6w4
ØkonomistyringElektroniske betalinger (uden AMC) Opsætning på bank og kreditor, samt dannelse af udbetalingskladde og afsendelse af fil til bank.https://youtu.be/UNNtWzBbr0g
ØkonomistyringElektroniske betalinger i Dynamics NAV (med AMC)Opsætning af bankdatakonvertering til elektroniske betalinger. Opsætning på bank og kreditor, samt dannelse af udbetalingskladde og afsendelse af fil til bank.https://youtu.be/7EewFe5KRDo
ØkonomistyringFIK indbetalinger i Dynamics NAV 2017Opsætning af FIK indbetaling, salgsfaktura med FIK, import af FIK kontoudtog og udligninghttps://youtu.be/1Fyg50BZdQA
ØkonomistyringFinansbogføring og tilbageførsel i Dynamics NAVBogføring af finanskladde og tilbageføring af finansjournal samt tilbageføring af enkelt finanspost.https://youtu.be/PVhu2qMrih8
ØkonomistyringFinansbudgetter i Dynamics NAVAnvendelse af finansbudgetter, udlæsning og redigering af budgetter i excel. Sammenligning mellem budgetter og realiserede tal samt kopiering af budgetter.https://youtu.be/zAIZfcyrmqI
ØkonomistyringForretningsprocesser og workflows i Dynamics NAVOpsætning af workflows, kopiering af workflows fra skabeloner og ideer til workflows.https://youtu.be/7Q5j5ntFcJU
ØkonomistyringGentagelseskladder i Dynamics NAV 2017Gentagelseskladdens begreber og anvendelse. Eksempel til fast bogføring vha. gentagelseskladde, hvor beløbet fastholdes og varieres. Eksempel med fordeling før bogføring vha. gentagelseskladde, og eksempel med fordeling efter bogføring vha. gentagelseskladde.https://youtu.be/brTE72nn_vM
ØkonomistyringKontoskemaer i Dynamics NAVOpsætning og anvendelse af kontoskemaer, sammenholde finansbudgetter med realiserede tal, beregninger af KPI og udlæsning til excel.https://youtu.be/Xiv6BBNBRUA
ØkonomistyringMomsangivelse i Dynamics NAV 2017Opsætning og anvendelse af momsangivelser, afregning af moms samt afstemning af momsbogføring.https://youtu.be/Qy6I6zlTJ3E
ØkonomistyringOCR pdf bilag til elektronisk dokument i Dynamics NAVOpsætning af OCR til tolkning af pdf-bilag (Readsoft). Oprettelse af indgående dokument fra pdf købsfaktura. Rette OCR tolkning, mappe tekst til konto og oprettelse af købsdokument.https://youtu.be/vhTyDtZMWOs
ØkonomistyringOmkostningsregnskab i Dynamics NAV 2017Opsætning og anvendelse af omkostningsregnskab. Sammenhæng mellem finans og omkostningsregnskab. Best Practice og rapporter i omkostningsregnskab.https://youtu.be/czz5QjV_FO0
ØkonomistyringPengestrøm i Dynamics NAV 2017Opsætning og anvendelse af pengestrøm. Pengestrømskontoplanen og pengestrømsprognosen.https://youtu.be/O3s_8Ws-aqU
ØkonomistyringPeriodisering i Dynamics NAVPeriodisering af købs- og salgsfakturaer i finans med oprettelse af periodiseringsskabelonerhttps://youtu.be/cscBbmTj6VU
ØkonomistyringRenter og rykkere i Dynamics NAVOpsætning og udstedelse af renter og rykkere til debitorer.https://youtu.be/e2BFEBi77wM
ØkonomistyringValuta i Dynamics NAVOpsætning og anvendelse af valuta, valutakurser manuelt eller automatisk, kursregulering på debitor- kreditor og bankposteringer samt ekstra regnskabsvaluta.https://youtu.be/awF6mNsQHe4
ØkonomistyringWorkflows 1 godkendelse af ændring kreditmax i Dynamics NAVOpsætning og anvendelse af workflow til godkendelse ved ændringer I debitors kreditmax.https://youtu.be/7Q5j5ntFcJU
ØkonomistyringWorkflows 2 godkendelse af salgsordre i Dynamics NAVOpsætning og anvendelse af workflow til godkendelse af salgsordrer.https://youtu.be/7Q5j5ntFcJU
ØkonomistyringWorkflows 3 godkendelse af ændring af bank på kreditor i Dynamics NAVOpsætning og anvendelse af workflow til godkendelse ved ændringer I kreditors bank.https://youtu.be/7Q5j5ntFcJU
ØkonomistyringWorkflows 4 godkendelse af udbetalingskladder i Dynamics NAVOpsætning og anvendelse af workflow til godkendelse af udbetalingskladden.https://youtu.be/7Q5j5ntFcJU
ØkonomistyringÅrsafslutning i Dynamics NAVLukke – og oprettet nyt regnskabsår, nulstille resultatopgørelsen samt bogføring af årsafslutningsposter i finanskladden.https://youtu.be/su2T3G0HDKg
Videoer i Dynamics NAV 2017