Videoer

Herunder ses eksempler på easyNAV videoer optaget i Dynamics NAV 2017 Cronus demo miljø.

Forudbetaling på salgs- og købsordrer
Eksempel på workflow – godkendelse af udbetalingskladden
Alle easyNAV videoer (listen opdateres løbende).

Kontakt venligst info@easyNAV.dk for yderligere info.

Dynamics NAVTitelVideoen viser:Preview link:
IndkøbIndkøb og genbestilling i Dynamics NAV 2017Opsætning af genbestillingsparametre på varer og genbestilling i indkøbskladden. Forståelse af modtagelsesdato på købsordre og leveringsdato på salgsordre.
IndkøbKøb i Dynamics NAV del 1 købsrekvisitionOprettelse og mailfremsendelse af købsrekvision. Omdannelse af købsrevkision til købsordre.
IndkøbKøb i Dynamics NAV del 2 købsordrenOprettelse og mailfremsendelse af købsordren. Frigivelse af købsordren.
IndkøbKøb i Dynamics NAV del 3 købskreditnotaenOprettelse og kopiering af linjer til købskreditnota samt bogføring af købskreditnota.
IndkøbKøb i Dynamics NAV del 4 købsfakturaOprettelse og bogføring af købsfaktura.
IndkøbKøb i Dynamics NAV del 5 rammekøbsordreOprettelse af købsordre fra rammekøbsordre samt oprettelse af købsordre, der knyttes til rammekøbsordren.
IndkøbKøb i Dynamics NAV del 6 indkøbsagent og lagermedarbejderKøbsprocessen, hvor indkøbsagent opretter og frigiver købsordre og lagermedarbejder modtager købsordren hvorefter indkøbsagenten bogfører købsordren.
IndkøbKøb i Dynamics NAV del 7 købsreturvareordreOprettelse og hentning af købsfakturalinjer til købsreturvareordre. Angivelse af fraværsårsagskoder samt frigivelse og bogføring af returvareordren.
IndkøbKøbskladder i Dynamics NAV 2017Købskladdens begreber og anvendelse samt eksempel bogføring i købskladden.
LagerLager lokationer og optælling i Dynamics NAV 2017Lagerlokationer, lagervarer og lageroptælling samt rapporter, der understøtter lager.
LagerLager og kostprisregulering i Dynamics NAV 2017Hvorfor kostprisregulering og opsætninger, der har betydning for kostprisregulering, kostmetode på varer samt rapporter, der understøtter kostpriser.
LagerMontage i Dynamics NAV 2017Oprettelse af montagestykliste på varekort. Beregning af kost- og salgspris på styklistevaren. Kobling af salgs- og montageordrer samt anvende montageordre til lagervarer.
LagerVarer, katalogvarer og vareattributter i Dynamics NAV 2017Opsætning og anvendelse af varer, katalogvarer og vareattributter.
OpsætningAssisteret opsætning i Dynamics NAV 2017Assisteret opsætning, ny mulighed I Dynamics NAV 2017 samt indbyggede konfigurations- og hjælperessourcer.
OpsætningPower BIOpsætning og anvendelse af PowerBI på egen desktop eller I skyen, med hent data, lave rapporter, visualiseringer, dashboards og filtrering af data samt muligheder for publishering.
OpsætningRapidStart i Dynamics NAV 2017Oprettelse og anvendelse af konfigurationspakker, ud- og indlæsning fra excel, masterskabeloner samt eksempler på datavask.
OpsætningRapport layout i Dynamics NAV 2017Valg af rapport layout, ændringer i layout i word samt implementering af ændringer I Dynamics NAV.
ProduktionProduktion - styklister i Dynamics NAV 2017Oprettelse og anvendelse af Produktionstyklister, fantomstyklister, ombytning af komponenter, sletning af udgåede komponenter samt rapporter.
ProduktionProduktion avanceret kapacitet i Dynamics NAV 2017Arbejdscenter og produktionsressourcer, produktionskalendere og planlagt fravær samt kapacitetskladdens anvendelse.
ProduktionProduktion forecasts i Dynamics NAV 2017Oprettelse og anvendelse af produktionsforecasts.
ProduktionProduktion kapacitet og ruter i Dynamics NAV 2017Anvendelse af produktionsressourcer, arbejdscentre, kapacitetsenheder, arbejdsskift, produktionskalendere, arbejdscentergrupper, standardoperationer, rutebinding, stop-og spildkoder samt kapacitetsbegrænsede ressourcer.
ProduktionProduktion ordreplanlægning i Dynamics NAV 2017Oprettelse af produktionsordre fra salgsordren og ordreplanlægning - fremstil til ordre, muligheder og begrænsninger.
ProduktionProduktion planlægning i Dynamics NAV 2017Planlægningskladden - beregn totalplan eller nettoplan, indstillinger og kolonner samt aktionsmeddelelser, der f.eks.understøtter oprettelse af købs- montage-, overførsels- og produktionsordrer.
ProduktionProduktion underleverance i Dynamics NAV 2017Opsætning af arbejdscenter som underleverandør og angivelse af eksternt operationstrin samt planlægning af underleverancer.
ProduktionProduktion yderligere emner i Dynamics NAV 2017Uddybning af standardoperationer, stop- og spilkoder, ikke-produktiv tid, parallel planlægning, send-ahead antal, samtidig kapacitet og familier.
ProduktionProduktion yderligere planlægning i Dynamics NAV 2017Planlægning med varianter, lokationer, rammesalgsordre, produktionsordrer på flere niveauer samt rapporter til planlægning.
ProduktionProduktionsbelastning i Dynamics NAV 2017Arbejdscenter operationsliste, arbejdscenter- og produktionsressourcebelastning, kapacitetsbegrænsede ressourcer samt rapporter til arbejdscentre og produktionsressourcer.
ProduktionProduktionsordrer i Dynamics NAV 2017Produktionsordrestatus, manuelle produktionsordrer, reservation mellem salgs- og produktionsordre, statistik og omplanlægning af produktionsordrer.
ProduktionProduktionsordrer mat.- tidsforbrug og afgang i Dynamics NAV 2017Manuelle og automatisk metoder til forbrugstræk, forbrugskladden, afgangskladden og registrering I produktionskladden.
RessourcerRessourcer i Dynamics NAV 2017Opsætning af ressourcer og arbejdstyper. Priser på ressourcer og arbejdstyper samt salgsfakturering af ressourcer.
RessourcerTimesedler til ressourcer i Dynamics NAV 2017Opsætning og anvendelse af timesedler, ressourcekapaciteter, godkendelse og bogføring samt arkivering af timesedlerne.
SagerSager i Dynamics NAV 2017 del 1 af 3 Opsætning og sagOpsætning og anvendelse af sager samt gennemgang af en sag.
SagerSager i Dynamics NAV 2017 del 2 af 3 Regningssag og fastprissagOprettelse af regnings- og fastprissag, registering af forbrug, budget på sag, registrering af forbrug, fakturering samt kreditering af sagen.
SagerSager i Dynamics NAV 2017 del 3 af 3 VIA og afstemning af sagVIA - værdi af igangværende arbejde på sager, VIA cockpit, VIA beregningsmetoder samt rapporter til afstemning.
Salg & marketingCRM kampagner i Dynamics NAV 2017Opsætning og anvendelse af kampagner, salgspriser og salgslinjerabatter opsætning på kampagnen, tilknytning af målgrupper samt aktivering af salgskampagnen.https://www.youtube.com/watch?v=2X7GdYBdyms
Salg & marketingCRM kontakter i Dynamics NAV 2017Opsætning og anvendelse af kontakter, profilspørgeskemaer til fastholdelse af viden om kontakerne, interaktioner til alle typer af kommunikation og opgaver.
Salg & marketingCRM målgrupper i Dynamics NAV 2017Opsætning og anvendelse af målgrupper, tilføje kontakter til målgruppe samt begrænse/reducere kontakter i målgruppen. Mulighed for at gemme målgruppe kriterier til genavendelse samt eksempel på udsendelse af mail til målgruppen.
Salg & marketingCRM opsætning i Dynamics NAV 2017Opsætning af CRM, forretningsrelationer, interaktionsskabeloner, brancher, salgsprocesser, profilspørgeskemater aktiviteter samt gennemgang af marketingsopsætningen.
Salg & marketingCRM salgsmuligheder i Dynamics NAV 2017Opsætning og anvendelse af salgsmuligheder i CRM, salgsprocesser med faser, aktiviteter og opgaver. Processen til opdatering af salgsprocesfaserne og gennemgang af en salgsmulighed.
Salg & marketingDebitorpriser og rabatter i Dynamics NAVOpsætning af debitorprisgrupper og vareprisgrupper. Linjerrabatter med minimumsantal, eksempler på salgsordrer med debitorpriser og varerabatter.
Salg & marketingForudbetaling i Dynamics NAV 2017Forudbetaling på salgs- og købsordre. Slutfakturering hvor forudbetaling er fratrukket samt hvordan forudbetalingsprocenter opsættes på debitor, kreditor og varer.
Salg & marketingSalg - Nyheder i Dynamics NAV2017Nyheder i Dyanmics NAV 2017: Mine notifikationer, oprettelse af varer direkte fra salgs- og købsordrelinjer samt standard antal 1 på varelinjer.
Salg & marketingSalg i Dynamics NAV del 1 salgsordreOprettelse, frigivelse og mailafsendes af salgsordren samt bogføring af salgsordren.
Salg & marketingSalg i Dynamics NAV del 2 ordrebehandler og lagermedarbejderSalgsprocessen, hvor ordrebehandler opretter og frigiver salgsordren og lagermedarbejder bogfører leverance på salgsordren hvorefter ordrebehandler bogfører salgsordren.
Salg & marketingSalg i Dynamics NAV del 3 direkte levering og special ordreSalgsproces, hvor salgsordren bestilles ved underleverandør samt direkte levering og specialordre.
Salg & marketingSalg i Dynamics NAV del 4 rammesalgsordreOprettelse af salgsordre fra rammesalgsordre samt oprettelse af salgsordre, der knyttes til rammesalgsordren.
Salg & marketingSalg i Dynamics NAV del 5 SalgsreturvareordreOprettelse af salgsreturvareordre med hentning af bogførte salgsfakturalinjer, returårsagskode, ny salgsordre med erstatningsvare samt bogføring af salgsreturvareordren.
Salg & marketingSalg i Dynamics NAV del 6 SalgstilbudOprettelse og mailafsendelse af salgstilbud samt ændring af salgstilbud til salgsfaktura.
Salg & marketingSalg i Dynamics NAV del 7 SalgsfakturaOprettelse og bogføring af salgsfaktura.
Salg & marketingSalg i Dynamics NAV del 8 SalgskreditnotaOprettelse og kopiering af linjer til salgskreditnota samt bogføring af salgskreditnota.
Salg & marketingSalgspriskladden i Dynamics NAVAnvendelse af salgspriskladden til opdatering af salgspriser.
Salg & marketingSamlefakturering salgsordre i Dynamics NAVMassefakturering af salgsordre og salgsfakturaer samt samlefakturering af flere salgsleverancer.
ServiceService opsætning i Dynamics NAV Opsætning og anvendelse af service, serviceordre, servicepriser, serviceartikler, servicekontrakter og planlægning af service.
ServiceServicekontrakter i Dynamics NAVAnvendelse af servicekontrakter, oprettelse af servicekontrakt, serviceordre til servicekontrakten samt faktuering af serviceabonnement.
ServiceServiceordre og artikler i Dynamics NAVAnvendelse af serviceartikler, ad-hoc serviceordrer, udlån, registering af reservedele, timer og gebyrer, fejl- symptom og løsningskoder samt bogføring af serviceordren.
ServiceServiceplanlægning i Dynamics NAV 2017Servicezoner, ressourcekvalifikationer, ressourcekapacitet, allokering og reallokering samt rapporter til service.
ServiceServicepriser i Dynamics NAVOpsætning og anvendelse af serviceprisreguleringsgrupper og serviceprisgrupper.
ØkonomistyringAnlæg i Dynamics NAV 2017Opsætning og oprettelse af anlæg. Anskaffelse, afskrivninger og salg af anlæg, samt reparation og forsikring af anlæg.
ØkonomistyringBankkontoafstemning i Dynamics NAV 2017Bankkort, opsætning til bankkontoafstemning, import af bankfil, match af bankkontoposter og bogføring af Bankkontoafstemning
ØkonomistyringBetalingsregistrering i Dynamics NAVOpsætning af betalingsregistrering, bogføring af enkelt- og samlebetalinger, hvordan kontantrabat kan håndteres, søgning bilagsnr. Mulighed for udstedelse af rentenota sammen med indbetaling.
ØkonomistyringBetalingsudligning i Dynamics NAV 2017Import af elektroniske bankkontoudtog, udligning af betalinger i betalingsudligningskladden samt bogføring med eller uden bankkontoafstemning
ØkonomistyringBogføring med dimensioner i Dynamics NAVDimensioner og dimensionsværdier, hvordan finanskonti opsættes med dimensioner, bogføring med dimensioner og søgning og filtrering i dimensioner.
ØkonomistyringElektroniske betalinger i Dynamics NAV (med AMC)Opsætning af bankdatakonvertering til elektroniske betalinger. Opsætning på bank og kreditor, samt dannelse af udbetalingskladde og afsendelse af fil til bank.
ØkonomistyringElektroniske betalinger i Dynamics NAV (uden AMC)Opsætning på bank og kreditor, samt dannelse af udbetalingskladde og afsendelse af fil til bank.
ØkonomistyringFIK indbetalinger i Dynamics NAV 2017Opsætning af FIK indbetaling, salgsfaktura med FIK, import af FIK kontoudtog og udligning
ØkonomistyringFinansbogføring og tilbageførsel i Dynamics NAVBogføring af finanskladde og tilbageføring af finansjournal samt tilbageføring af enkelt finanspost.
ØkonomistyringFinansbudgetter i Dynamics NAVAnvendelse af finansbudgetter, udlæsning og redigering af budgetter i excel. Sammenligning mellem budgetter og realiserede tal samt kopiering af budgetter.
ØkonomistyringForretningsprocesser og workflows i Dynamics NAVOpsætning af workflows, kopiering af workflows fra skabeloner og ideer til workflows.
ØkonomistyringGentagelseskladder i Dynamics NAV 2017Gentagelseskladdens begreber og anvendelse. Eksempel til fast bogføring vha. gentagelseskladde, hvor beløbet fastholdes og varieres. Eksempel med fordeling før bogføring vha. gentagelseskladde, og eksempel med fordeling efter bogføring vha. gentagelseskladde.
ØkonomistyringKontoskemaer i Dynamics NAVOpsætning og anvendelse af kontoskemaer, sammenholde finansbudgetter med realiserede tal, beregninger af KPI og udlæsning til excel.
ØkonomistyringMomsangivelse i Dynamics NAV 2017Opsætning og anvendelse af momsangivelser, afregning af moms samt afstemning af momsbogføring.
ØkonomistyringOCR pdf bilag til elektronisk dokument i Dynamics NAVOpsætning af OCR til tolkning af pdf-bilag (Readsoft). Oprettelse af indgående dokument fra pdf købsfaktura. Rette OCR tolkning, mappe tekst til konto og oprettelse af købsdokument.
ØkonomistyringOmkostningsregnskab i Dynamics NAV 2017Opsætning og anvendelse af omkostningsregnskab. Sammenhæng mellem finans og omkostningsregnskab. Best Practice og rapporter i omkostningsregnskab.
ØkonomistyringPengestrøm i Dynamics NAV 2017Opsætning og anvendelse af pengestrøm. Pengestrømskontoplanen og pengestrømsprognosen.
ØkonomistyringRenter og rykkere i Dynamics NAVOpsætning og udstedelse af renter og rykkere til debitorer.
ØkonomistyringValuta i Dynamics NAVOpsætning og anvendelse af valuta, valutakurser manuelt eller automatisk, kursregulering på debitor- kreditor og bankposteringer samt ekstra regnskabsvaluta.
ØkonomistyringWorkflows 1 godkendelse af ændring kreditmax i Dynamics NAVOpsætning og anvendelse af workflow til godkendelse ved ændringer I debitors kreditmax.
ØkonomistyringWorkflows 2 godkendelse af salgsordre i Dynamics NAVOpsætning og anvendelse af workflow til godkendelse af salgsordrer.
ØkonomistyringWorkflows 3 godkendelse af ændring af bank på kreditor i Dynamics NAVOpsætning og anvendelse af workflow til godkendelse ved ændringer I kreditors bank.
ØkonomistyringWorkflows 4 godkendelse af udbetalingskladder i Dynamics NAVOpsætning og anvendelse af workflow til godkendelse af udbetalingskladden.
ØkonomistyringÅrsafslutning i Dynamics NAVLukke - og oprettet nyt regnskabsår, nulstille resultatopgørelsen samt bogføring af årsafslutningsposter i finanskladden.
Videoer i Dynamics NAV 2017