Videoer i Dynamics NAV

Herunder ses eksempler på easyNAVs Dynamics NAV 2017 videoer.

Forudbetaling i NAV 2017
Eksempel på workflow – godkendelse af udbetalingskladden
Se hvilke kurser videoerne indgår i på easyKURSUS
Se preview på alle easyNAV videoer på vores Youtube kanal
Kontakt venligst info@easyNAV.dk for yderligere info.
Alle easyNAV videoer (listen opdateres løbende).
Dynamics NAVTiteleasyKURSUS indgår i kursusVideoen viser:Preview link:
ØkonomistyringAnlæg i Dynamics NAV 2017Opsætning og oprettelse af anlæg. Anskaffelse, afskrivninger og salg af anlæg, samt reparation og forsikring af anlæg.Preview
ØkonomistyringBankkontoafstemning i Dynamics NAV 2017Finans Udvidet i Dynamics NAVBankkort, opsætning til bankkontoafstemning, import af bankfil, match af bankkontoposter og bogføring af BankkontoafstemningPreview
ØkonomistyringBetalingsregistrering i Dynamics NAVFinans Udvidet i Dynamics NAVOpsætning af betalingsregistrering, bogføring af enkelt- og samlebetalinger, hvordan kontantrabat kan håndteres, søgning bilagsnr. Mulighed for udstedelse af rentenota sammen med indbetaling.Preview
ØkonomistyringBetalingsudligning i Dynamics NAV 2017Finans Udvidet i Dynamics NAVImport af elektroniske bankkontoudtog, udligning af betalinger i betalingsudligningskladden samt bogføring med eller uden bankkontoafstemningPreview
ØkonomistyringBogføring med dimensioner i Dynamics NAVFinans Udvidet i Dynamics NAVDimensioner og dimensionsværdier, hvordan finanskonti opsættes med dimensioner, bogføring med dimensioner og søgning og filtrering i dimensioner.Preview
ØkonomistyringElektroniske betalinger (uden AMC) Finans Udvidet i Dynamics NAVOpsætning på bank og kreditor, samt dannelse af udbetalingskladde og afsendelse af fil til bank.Preview
ØkonomistyringElektroniske betalinger i Dynamics NAV (med AMC)Opsætning af bankdatakonvertering til elektroniske betalinger. Opsætning på bank og kreditor, samt dannelse af udbetalingskladde og afsendelse af fil til bank.Preview
ØkonomistyringFIK indbetalinger i Dynamics NAV 2017Finans Udvidet i Dynamics NAVOpsætning af FIK indbetaling, salgsfaktura med FIK, import af FIK kontoudtog og udligningPreview
ØkonomistyringFinansbogføring og tilbageførsel i Dynamics NAVFinans Basis i Dynamics NAVBogføring af finanskladde og tilbageføring af finansjournal samt tilbageføring af enkelt finanspost.Preview
ØkonomistyringFinansbudgetter i Dynamics NAVFinans Udvidet i Dynamics NAVAnvendelse af finansbudgetter, udlæsning og redigering af budgetter i excel. Sammenligning mellem budgetter og realiserede tal samt kopiering af budgetter.Preview
ØkonomistyringForretningsprocesser og workflows i Dynamics NAVOpsætning af workflows, kopiering af workflows fra skabeloner og ideer til workflows.Preview
ØkonomistyringGentagelseskladder i Dynamics NAV 2017Finans Udvidet i Dynamics NAVGentagelseskladdens begreber og anvendelse. Eksempel til fast bogføring vha. gentagelseskladde, hvor beløbet fastholdes og varieres. Eksempel med fordeling før bogføring vha. gentagelseskladde, og eksempel med fordeling efter bogføring vha. gentagelseskladde.Preview
ØkonomistyringKontoskemaer i Dynamics NAVFinans Udvidet i Dynamics NAVOpsætning og anvendelse af kontoskemaer, sammenholde finansbudgetter med realiserede tal, beregninger af KPI og udlæsning til excel.Preview
ØkonomistyringMomsangivelse i Dynamics NAV 2017Finans Basis i Dynamics NAVOpsætning og anvendelse af momsangivelser, afregning af moms samt afstemning af momsbogføring.Preview
ØkonomistyringOCR pdf bilag til elektronisk dokument i Dynamics NAVFinans Udvidet i Dynamics NAVOpsætning af OCR til tolkning af pdf-bilag (Readsoft). Oprettelse af indgående dokument fra pdf købsfaktura. Rette OCR tolkning, mappe tekst til konto og oprettelse af købsdokument.Preview
ØkonomistyringOmkostningsregnskab i Dynamics NAV 2017Finans Udvidet i Dynamics NAVOpsætning og anvendelse af omkostningsregnskab. Sammenhæng mellem finans og omkostningsregnskab. Best Practice og rapporter i omkostningsregnskab.Preview
ØkonomistyringPengestrøm i Dynamics NAV 2017Finans Udvidet i Dynamics NAVOpsætning og anvendelse af pengestrøm. Pengestrømskontoplanen og pengestrømsprognosen.Preview
ØkonomistyringPeriodisering i Dynamics NAVFinans Udvidet i Dynamics NAVPeriodisering af købs- og salgsfakturaer i finans med oprettelse af periodiseringsskabelonerPreview
ØkonomistyringRenter og rykkere i Dynamics NAVIntro kursus i Dynamics NAVOpsætning og udstedelse af renter og rykkere til debitorer.Preview
ØkonomistyringValuta i Dynamics NAVFinans Udvidet i Dynamics NAVOpsætning og anvendelse af valuta, valutakurser manuelt eller automatisk, kursregulering på debitor- kreditor og bankposteringer samt ekstra regnskabsvaluta.Preview
ØkonomistyringÅrsafslutning i Dynamics NAVFinans Basis i Dynamics NAVLukke – og oprettet nyt regnskabsår, nulstille resultatopgørelsen samt bogføring af årsafslutningsposter i finanskladden.Preview
ServiceService opsætning i Dynamics NAV Service i Dynamics NAVOpsætning og anvendelse af service, serviceordre, servicepriser, serviceartikler, servicekontrakter og planlægning af service.Preview
ServiceServicekontrakter i Dynamics NAVService i Dynamics NAVAnvendelse af servicekontrakter, oprettelse af servicekontrakt, serviceordre til servicekontrakten samt fakturering af serviceabonnement.Preview
ServiceServiceordre og artikler i Dynamics NAVService i Dynamics NAVAnvendelse af serviceartikler, ad-hoc serviceordrer, udlån, registrering af reservedele, timer og gebyrer, fejl- symptom og løsningskoder samt bogføring af serviceordren.Preview
ServiceServiceplanlægning i Dynamics NAV 2017Service i Dynamics NAVServicezoner, ressourcekvalifikationer, ressourcekapacitet, allokering og re-allokering samt rapporter til service.Preview
ServiceServicepriser i Dynamics NAVService i Dynamics NAVOpsætning og anvendelse af serviceprisreguleringsgrupper og serviceprisgrupper.Preview
Salg & marketingCRM kampagner i Dynamics NAV 2017CRM i Dynamics NAVOpsætning og anvendelse af kampagner, salgspriser og salgslinjerabatter opsætning på kampagnen, tilknytning af målgrupper samt aktivering af salgskampagnen.Preview
Salg & marketingCRM kontakter i Dynamics NAV 2017CRM i Dynamics NAVOpsætning og anvendelse af kontakter, profilspørgeskemaer til fastholdelse af viden om kontakterne, interaktioner til alle typer af kommunikation og opgaver.Preview
Salg & marketingCRM målgrupper i Dynamics NAV 2017CRM i Dynamics NAVOpsætning og anvendelse af målgrupper, tilføje kontakter til målgruppe samt begrænse/reducere kontakter i målgruppen. Mulighed for at gemme målgruppe kriterier til genanvendelse samt eksempel på udsendelse af mail til målgruppen.Preview
Salg & marketingCRM opsætning i Dynamics NAV 2017CRM i Dynamics NAVOpsætning af CRM, forretningsrelationer, interaktionsskabeloner, brancher, salgsprocesser, profilspørgeskemaer aktiviteter samt gennemgang af marketingsopsætningen.Preview
Salg & marketingCRM salgsmuligheder i Dynamics NAV 2017CRM i Dynamics NAVOpsætning og anvendelse af salgsmuligheder i CRM, salgsprocesser med faser, aktiviteter og opgaver. Processen til opdatering af salgsprocesfaserne og gennemgang af en salgsmulighed.Preview
Salg & marketingDebitorpriser og rabatter i Dynamics NAVOpsætning af debitorprisgrupper og vareprisgrupper. Linjerabatter med minimumsantal, eksempler på salgsordrer med debitorpriser og varerabatter.Preview
Salg & marketingForudbetaling i Dynamics NAV 2017Forudbetaling på salgs- og købsordre. Slutfakturering hvor forudbetaling er fratrukket samt hvordan forudbetalingsprocenter opsættes på debitor, kreditor og varer.Preview
Salg & marketingSalg – Nyheder i Dynamics NAV2017Nyheder i Dynamics NAV 2017: Mine notifikationer, oprettelse af varer direkte fra salgs- og købsordrelinjer samt standard antal 1 på varelinjer.Preview
Salg & marketingSalg i Dynamics NAV del 1 salgsordreOprettelse, frigivelse og mailafsendes af salgsordren samt bogføring af salgsordren.Preview
Salg & marketingSalg i Dynamics NAV del 2 ordrebehandler og lagermedarbejderSalgsprocessen, hvor ordrebehandler opretter og frigiver salgsordren og lagermedarbejder bogfører leverance på salgsordren hvorefter ordrebehandler bogfører salgsordren.Preview
Salg & marketingSalg i Dynamics NAV del 3 direkte levering og special ordreSalgsproces, hvor salgsordren bestilles ved underleverandør samt direkte levering og specialordre.Preview
Salg & marketingSalg i Dynamics NAV del 4 rammesalgsordreOprettelse af salgsordre fra rammesalgsordre samt oprettelse af salgsordre, der knyttes til rammesalgsordren.Preview
Salg & marketingSalg i Dynamics NAV del 5 SalgsreturvareordreOprettelse af salgsreturvareordre med hentning af bogførte salgsfakturalinjer, returårsagskode, ny salgsordre med erstatningsvare samt bogføring af salgsreturvareordren.Preview
Salg & marketingSalg i Dynamics NAV del 6 SalgstilbudOprettelse og mailafsendelse af salgstilbud samt ændring af salgstilbud til salgsfaktura.Preview
Salg & marketingSalg i Dynamics NAV del 7 SalgsfakturaIntro kursus i Dynamics NAVOprettelse og bogføring af salgsfaktura.Preview
Salg & marketingSalg i Dynamics NAV del 8 SalgskreditnotaIntro kursus i Dynamics NAVOprettelse og kopiering af linjer til salgskreditnota samt bogføring af salgskreditnota.Preview
Salg & marketingSalgspriskladden i Dynamics NAVAnvendelse af salgspriskladden til opdatering af salgspriser.Preview
Salg & marketingSamlefakturering salgsordre i Dynamics NAVMassefakturering af salgsordre og salgsfakturaer samt samlefakturering af flere salgsleverancer.Preview
SagerSager i Dynamics NAV 2017 del 1 af 3 Opsætning og sagSager og ressourcer Dynamics NAVOpsætning og anvendelse af sager samt gennemgang af en sag.Preview
SagerSager i Dynamics NAV 2017 del 2 af 3 Regningssag og fastprissagSager og ressourcer Dynamics NAVOprettelse af regnings- og fastprissag, registrering af forbrug, budget på sag, registrering af forbrug, fakturering samt kreditering af sagen.Preview
SagerSager i Dynamics NAV 2017 del 3 af 3 VIA og afstemning af sagSager og ressourcer Dynamics NAVVIA – værdi af igangværende arbejde på sager, VIA cockpit, VIA beregningsmetoder samt rapporter til afstemning.Preview
RessourcerRessourcer i Dynamics NAV 2017Sager og ressourcer Dynamics NAVOpsætning af ressourcer og arbejdstyper. Priser på ressourcer og arbejdstyper samt salgsfakturering af ressourcer.Preview
RessourcerTimesedler til ressourcer i Dynamics NAV 2017Sager og ressourcer Dynamics NAVOpsætning og anvendelse af timesedler, ressourcekapaciteter, godkendelse og bogføring samt arkivering af timesedlerne.Preview
ProduktionProduktion – styklister i Dynamics NAV 2017Produktion 1 i Dynamics NAVOprettelse og anvendelse af Produktionsstyklister, fantomstyklister, ombytning af komponenter, sletning af udgåede komponenter samt rapporter.Preview
ProduktionProduktion avanceret kapacitet i Dynamics NAV 2017Produktion 2 i Dynamics NAVArbejdscenter og produktionsressourcer, produktionskalendere og planlagt fravær samt kapacitetskladdens anvendelse.Preview
ProduktionProduktion forecasts i Dynamics NAV 2017Produktion 2 i Dynamics NAVOprettelse og anvendelse af produktionsforecasts.Preview
ProduktionProduktion kapacitet og ruter i Dynamics NAV 2017Produktion 1 i Dynamics NAVAnvendelse af produktionsressourcer, arbejdscentre, kapacitetsenheder, arbejdsskift, produktionskalendere, arbejdscentergrupper, standardoperationer, rutebinding, stop-og spildkoder samt kapacitetsbegrænsede ressourcer.Preview
ProduktionProduktion ordreplanlægning i Dynamics NAV 2017Produktion 1 i Dynamics NAVOprettelse af produktionsordre fra salgsordren og ordreplanlægning – fremstil til ordre, muligheder og begrænsninger.Preview
ProduktionProduktion planlægning i Dynamics NAV 2017Produktion 2 i Dynamics NAVPlanlægningskladden – beregn totalplan eller nettoplan, indstillinger og kolonner samt aktionsmeddelelser, der f.eks. understøtter oprettelse af købs- montage-, overførsels- og produktionsordrer.Preview
ProduktionProduktion underleverance i Dynamics NAV 2017Produktion 2 i Dynamics NAVOpsætning af arbejdscenter som underleverandør og angivelse af eksternt operationstrin samt planlægning af underleverancer.Preview
ProduktionProduktion yderligere emner i Dynamics NAV 2017Produktion 2 i Dynamics NAVUddybning af standardoperationer, stop- og spilkoder, ikke-produktiv tid, parallel planlægning, send-ahead antal, samtidig kapacitet og familier.Preview
ProduktionProduktion yderligere planlægning i Dynamics NAV 2017Produktion 2 i Dynamics NAVPlanlægning med varianter, lokationer, rammesalgsordre, produktionsordrer på flere niveauer samt rapporter til planlægning.Preview
ProduktionProduktionsbelastning i Dynamics NAV 2017Produktion 2 i Dynamics NAVArbejdscenter operationsliste, arbejdscenter- og produktionsressourcebelastning, kapacitetsbegrænsede ressourcer samt rapporter til arbejdscentre og produktionsressourcer.Preview
ProduktionProduktionsordrer i Dynamics NAV 2017Produktion 1 i Dynamics NAVProduktionsordrestatus, manuelle produktionsordrer, reservation mellem salgs- og produktionsordre, statistik og omplanlægning af produktionsordrer.Preview
ProduktionProduktionsordrer mat.- tidsforbrug og afgang i Dynamics NAV 2017Produktion 1 i Dynamics NAVManuelle og automatiske metoder til forbrugstræk, forbrugskladden, afgangskladden og registrering I produktionskladden.Preview
OpsætningWorkflows 1 godkendelse af ændring kreditmax i Dynamics NAVOpsætning og anvendelse af workflow til godkendelse ved ændringer I debitors kreditmax.Preview
OpsætningWorkflows 2 godkendelse af salgsordre i Dynamics NAVOpsætning og anvendelse af workflow til godkendelse af salgsordrer.Preview
OpsætningWorkflows 3 godkendelse af ændring af bank på kreditor i Dynamics NAVOpsætning og anvendelse af workflow til godkendelse ved ændringer I kreditors bank.Preview
OpsætningWorkflows 4 godkendelse af udbetalingskladder i Dynamics NAVOpsætning og anvendelse af workflow til godkendelse af udbetalingskladden.Preview
OpsætningAssisteret opsætning i Dynamics NAV 2017Assisteret opsætning, ny mulighed I Dynamics NAV 2017 samt indbyggede konfigurations- og hjælperessourcer.Preview
OpsætningPower BIOpsætning og anvendelse af PowerBI på egen desktop eller I skyen, med hent data, lave rapporter, visualiseringer, dashboards og filtrering af data samt muligheder for publishering.Preview
OpsætningRapidStart i Dynamics NAV 2017Oprettelse og anvendelse af konfigurationspakker, ud- og indlæsning fra excel, masterskabeloner samt eksempler på datavask.Preview
OpsætningRapport layout i Dynamics NAV 2017Valg af rapport layout, ændringer i layout i word samt implementering af ændringer I Dynamics NAV.Preview
LagerLager lokationer og optælling i Dynamics NAV 2017Lagerlokationer, lagervarer og lageroptælling samt rapporter, der understøtter lager.Preview
LagerLager og kostprisregulering i Dynamics NAV 2017Hvorfor kostprisregulering og opsætninger, der har betydning for kostprisregulering, kostmetode på varer samt rapporter, der understøtter kostpriser.Preview
LagerMontage i Dynamics NAV 2017Oprettelse af montagestykliste på varekort. Beregning af kost- og salgspris på styklistevaren. Kobling af salgs- og montageordrer samt anvende montageordre til lagervarer.Preview
LagerVarer, katalogvarer og vareattributter i Dynamics NAV 2017Opsætning og anvendelse af varer, katalogvarer og vareattributter.Preview
IndkøbIndkøb og genbestilling i Dynamics NAV 2017Opsætning af genbestillingsparametre på varer og genbestilling i indkøbskladden. Forståelse af modtagelsesdato på købsordre og leveringsdato på salgsordre.Preview
IndkøbKøb i Dynamics NAV del 1 købsrekvisitionOprettelse og mailfremsendelse af købsrekvision. Omdannelse af købsrevkision til købsordre.Preview
IndkøbKøb i Dynamics NAV del 2 købsordrenOprettelse og mailfremsendelse af købsordren. Frigivelse af købsordren.Preview
IndkøbKøb i Dynamics NAV del 3 købskreditnotaenIntro kursus i Dynamics NAVOprettelse og kopiering af linjer til købskreditnota samt bogføring af købskreditnota.Preview
IndkøbKøb i Dynamics NAV del 4 købsfakturaIntro kursus i Dynamics NAVOprettelse og bogføring af købsfaktura.Preview
IndkøbKøb i Dynamics NAV del 5 rammekøbsordreOprettelse af købsordre fra rammekøbsordre samt oprettelse af købsordre, der knyttes til rammekøbsordren.Preview
IndkøbKøb i Dynamics NAV del 6 indkøbsagent og lagermedarbejderKøbsprocessen, hvor indkøbsagent opretter og frigiver købsordre og lagermedarbejder modtager købsordren hvorefter indkøbsagenten bogfører købsordren.Preview
IndkøbKøb i Dynamics NAV del 7 købsreturvareordreOprettelse og hentning af købsfakturalinjer til købsreturvareordre. Angivelse af fraværsårsagskoder samt frigivelse og bogføring af returvareordren.Preview
IndkøbKøbskladder i Dynamics NAV 2017Købskladdens begreber og anvendelse samt eksempel bogføring i købskladden.Preview